Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 5, 2022 in Z innej beczki |

Ilu wartościowy jest potas?

Ilu wartościowy jest potas?

Potas – czym jest, a także jakie wykazuje właściwości chemiczne?

Potas jest miękkim i jednym z najlżejszych metali. Z ogromną łatwością jesteśmy w stanie go pokroić, na przykład za pomocą noża. Po przekrojeniu ma srebrzystobiałą barwę. Warto również wiedzieć, że pary potasu potrafią zabarwić płomień na fioletowy kolor, co możemy obserwować przez szkło kobaltowe. Natomiast podczas kontaktu z wodą bądź kwasami potas może się zapalać i wybuchać. Ciekawą informacją jest również to, że potas ma właściwości redukujące. Oznacza to, że reaguje bezpośrednio z wodorem, tworząc w ten sposób wodorek potasu. Wykazuje reakcję również z siarką i fluorowcami. Warto wiedzieć, że z wodą reaguje bardzo gwałtownie. Potas rozpuszcza się w kwasach, dzięki czemu tworzy sole z wydzieleniem wodoru. Potas wchodzi także w reakcję z alkoholami i wypiera z nich wodór, przez co tworzy w ten sposób alkoholany.

Zastosowanie potasu

Zastosowanie potasy jest bardzo ograniczone ze względu na jego wysoką reaktywność i cenę. W stanie ciekłym odnalazł zastosowanie w reaktorach jądrowych jako ciecz chłodząca.

Wartościowość pierwiastków

Wartościowość, to cecha pierwiastków chemicznych, a także jonów, które określają liczbę wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek bądź jon może łączyć się z innymi. Pojęcie wartościowości często zastępowane jest pojęciem stopnia utlenienia bądź liczby koordynacyjnej. Warto wiedzieć, że większość pierwiastków ma kilka możliwych wartościowości, co oznacza, że mogą przyjmować różną wartościowość w różnych związkach chemicznych. Pojęcie wartościowości może być również używane do złożonych jonów kompleksowych i anionów kwasów tlenowych.

Ilu wartościowy jest potas?

Potas- oznaczony w tabeli pierwiastków symbolem K jest pierwiastkiem chemicznym z grupy metali alkalicznych w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków i liczbie atomowej 19. Warto wiedzieć, że atomy pierwiastków, należące do tej grupy posiadają jeden elektron walencyjny, który jest słabo związany – świadczy o tym niska wartość pierwszej energii jonizacji.