Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 14, 2017 in Z innej beczki |

IP adres i jego wersje

IP adres i jego wersje

IP, czyli 32-bitowa liczba, której zadaniem jest identyfikowanie urządzenia (na przykład komputera, telefonu komórkowego czy tabletu) podłączonego do serwera sieci lokalnej albo Internetu. Skrót wziął się od angielskich słów Internet Protocol, oznaczających internetowy protokół komunikacyjny. Mówiąc wprost twoje IP jest to numer, który nadawany jest twojemu komputerowi albo innemu urządzeniu, którego używasz aby łączyć się z siecią, aby można go było w razie potrzeby zidentyfikować. Nie jest on na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, identyfikuje tylko dane połączenie. Za każdym razem, kiedy łączysz się z siecią adres IP się zmienia.

Różne wersje IP

Kiedy mówimy o IP chodzi nam zazwyczaj o jego najpopularniejszą wersję, powstałą w 1977 roku IPv4. Niestety ilość użytkowników sieci szybko zaczęła wzrastać, a tym samym liczba dostępnych adresów maleć. W tym celu powstała wersja IPv5, ale nie spotkała się ona z dużym zainteresowaniem. Obecnie, a konkretnie od roku 2011 działa też wersja IPv6, która rozszerza możliwości jakie daje IPv4 i powoli zaczyna ją zastępować.