Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 8, 2021 in Z innej beczki |

Oaza spokoju w samym sercu Poznania – Park Sołacki

Oaza spokoju w samym sercu Poznania – Park Sołacki

O parku Sołackim

Park Sołacki to angielski park powstały w 1911 roku wzdłuż Bogdanki. Znajduje się pomiędzy ulicami Małopolską i Litewską oraz między Nad Wierzbakiem i Niestachowską.
Sam park jest również częścią większego klinu zieleni w sercu Poznania. Łączy się między innymi z parkiem Adama Wodzickiego, z parkiem na Cytadeli oraz zadrzewioną kasztanami aleją Wielkopolską. Wszystko to w niedalekiej odległości od centrum Poznania.
Park to typowy przykład stylu angielskiego. Nie uraczymy tutaj skomplikowanych rabat w kształcie figur geometrycznych. Za to możemy podziwiać naturalność i skądinąd przemyślaną dzikość tego miejsca.

Jak wygląda park Sołacki?

W Parku Sołackim wyróżnia się wiele gatunków drzew i ogromną ilość różnych krzewów. Warto nadmienić, że w chwili jego tworzenia sprowadzono trzy tysiące drzew i 12 tysięcy krzewów różnych gatunków. Przy czym znajdziemy tu również duże połacie łąk i stawy.
Choć tak po prawdzie to jeden staw, o nazwie Stawy Sołackie. Jest do duży staw, posiadający w pewnym momencie przewężenie. Ten węższy odcinek stawu sprawia iluzję, że są to dwa stawy bardzo blisko siebie – jeden większy, drugi mniejszy.
Poza tym mówiąc o wodzie w parku, nie możemy nie wspomnieć o wodospadzie oraz o wielu drewnianych mostkach.

Historia i współczesność

Dawniej Park Sołacki stanowił główny punkt wypoczynkowy i kulturowy dla mieszkańców Poznania. W okresie międzywojennym na jego terenie organizowano liczne dancingi, koncerty, festyny, przedstawienia teatralne i kiermasze. W każdy letni dzień lub niedzielę można było spotkać tłumy Poznańczyków. W czasie II wojny światowej był takim obiektem dla okupujących Polskę Niemców. Okupanci zakazali wejścia do parku Polakom. Jednak dbali o to miejsce – wprowadzili nawet oświetlenie.
Po II wojnie światowej park Sołacki znów stał się otwarty dla mieszkańców Poznania. Wrócono do dawnych sposób spędzania w nim czasu.
Obecnie Park Sołacki to oaza spokoju w samym sercu Poznania. Pokryte asfaltem alejki pozwalają na wygodne spacerowanie po prawie 14,63 ha zieleni. Dodatkowo wzdłuż nich znajdziemy wiele wygodnych ławeczek oraz piękne latarnie jak z początku XX wieku.
Nie ma nic lepszego w niedziele popołudnie nad spacer w Parku Sołackim.