Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 25, 2017 in Z innej beczki |

Wydawanie karty rowerowej

Wydawanie karty rowerowej

Karta rowerowa

Mając na celu zapewnienie naszym dzieciom bezpieczeństwa w czasie jazdy rowerem powinniśmy zadbać, by po ukończeniu 10 roku życia miały one wyrobioną kartę rowerową . Tylko bowiem z tym dokumentem osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia mogą samodzielnie poruszać się rowerami po drogach publicznych. Wyjątek stanowią osoby powyżej 14-tego roku życia, które posiadają uprawnienia do jazdy motorowerem, oraz powyżej 16-tego roku życia, posiadające prawo prawo jazdy kategorii A1 lub T. Kto wydaje kartę rowerową ?

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi uzyskiwania kart rowerowych przygotowanie teoretyczne do zdawania “egzaminu” na kartę rowerową oraz samo sprawdzanie umiejętności winno odbywać się w szkole podstawowej (w ramach zajęć z edukacji komunikacyjnej) oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego lub specjalistycznym ośrodku szkolenia kierowców (dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej). Kto wydaje kartę rowerową ? Nieodpłatnie wydaje ją, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna:
1) dyrektor szkoły – uczniowi szkoły podstawowej;
2) dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.